Vastuu Group

Yritys toimii vastuullisesti

Vastuullisuus tarkoittaa, että yritys huolehtii velvoitteistaan kaikissa tilanteissa. Yrityksellämme on riittävä ammattitaito ja monipuolinen koulutus työtehtäviin mitä tarjoamme. Toimimme työturvallisesti huomioiden oman henkilöstön ja sivulliset.

Huolehdimme työkohteiden riittävästä varoittamisesta työmaakyltein ja tarvittavista liikennejärjestelyistä piha-alue, katu- ja tieosuuksilla.

Kajaanin Pihapuu Oy kuuluu Vastuu Group; luotettava kumppani -tilaajavastuulain ylläpitämään rekisteriin, joka valvoo mm. yrityksen maksuvelvoitteita ja että ne on hoidettu asianmukaisesti ja pidetään ajantasalla. Niihin kuuluvat mm. verojen maksu, henkilö-, omaisuus- ja toiminnan vastuuvakuutukset sekä työntekijä- ja yrittäjämaksut.

Yrityksemme toimii lakien, säännösten ja lupien mukaisesti. Näiden piiriin kuuluu mm. metsä-, luonnonsuojelu- sekä tieliikennelaki. Lisäksi tiedostamme metsätyön tieliikenteessä, kunnan kaavamääräykset, metsäsertifioinnit, hyvät metsänhoidon suositukset sekä ELY:n asettamat määräykset.

Yrityksen työtiimissä toimivilla metsureilla on kaikilla metsäalan koulutus tai useita metsäalan tutkintoja. Työkokemus metsäalan töistä yli 20 vuotta.

Lyhytkoulutuksista ylläpidämme:

  • Luonnonhoitokortti
  • Työturvallisuus
  • Tieturvakortti
  • Ensiapukoulutus
  • Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus

Henkilöstö ylläpitää koulutuksia säännöllisesti niihin osallistumalla.